Collapick

Visualisoimalla tieto ymmärrettäväksi

tuotannon visualisointi

Mikä on oikeasti oleellista?

Teidänkin yrityksessä kerätään valmasti jo paljon erilaista tietoa. Koska olette viimeksi pysähtyneet miettimään, mikä kaikki yksittäisessä raportissa on oikeasti oleellista? Mitä raportista halutaan selvittää? Voisiko sen tehdä vähän yksinkertaisemmin?

 

Tyypillisiä haasteita tiedon esittämiseen liittyen:
 

Tietoa näytetään kerralla valtava määrä, jolloin siitä on vaikea saada kokonaiskuvaa.

Tieto näytetään perinteisten graafien, pylväsdiagrammien ja piirakoiden kautta, jotka eivät aina ole helposti tulkittavissa.

Tarvitset vähintään insinöörin tutkinnon tulkitaksesi dataa. 

Tieto on pelkästään exceleissä, joista se saataisiin helposti visuaalisempaan muotoon.

 

Keskustellaan lisää

Missä tilanteissa visualisointi tuo hyötyä:

 

Vaikeasti ymmärrettävän energiatiedon konkretisoinnissa kuluttajalle, koululaiselle tai huoltomiehelle.

Myyntitavoitteiden ja -tulosten esittämisessä.

Tuotannon kokonaiskuvan ymmärtämisessä.

Vuorotyöläisten työkuormituksen hahmottamisessa. 

Sisäilmatiedon ymmärryksen lisäämisessä.

Tiimien työhyvinvoinnin seurannassa.

Myynnin datan visualisointi
Hyvinvoinnin ja tuotannon datan visualisointi

Mitä vaikutuksia visualisoinnilla on työpaikalla:

 

Työntekijät sekä johto ymmärtää paremmin, missä mennään tavoitteiden suhteen.

Työpaikalla pystytään keskittymään olennaisiin tehtäviin.

Aika inhimillisille kohtaamisille lisääntyy, kun johtajien ei tarvitse kuluttaa aikaa excel-raporttien koostamiseen.

Asiakastyytyväisyydestä saadaan selkeämpi kokonaiskuva.

Ymmärretään paremmin syy-seuraussuhteita, kun dataa pystytään tarkastelemaan reaaliajassa.

Millaista tietoa sinä haluaisit visualisoida?

Jätä alle yhteystietosi sekä lyhyt viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.