Ponniste -
digiratkaisu ihmisille

Tympiikö hidas ja toimimaton tuotanto?

Ponniste on käyttäjien kanssa kehitetty tuotannon viestintä ja visualisointijärjestelmä. Sen avulla vähennät hukkatyötä ja autat työntekijöitä keskittymään arvoa tuottavaan työhön.

  • slide
  • slide
  • slide

Ponnisteella tuottamaton toiminta minimiin
 

Jotkut asiakkaamme kutsuvat Ponnistetta "tuotannon trelloksi", koska sen käyttö on yhtä helppoa ja nopeaa. Ponnisteen merkittävimpiä hyötyjä lattiatason työntekijälle ovat esimerkiksi raportoinnin ja tiedon saannin helpottuminen. Yrityksen johdon hyötyjä taas ovat mm. reaaliaikaisen tilannetiedon saaminen ja työnohjauksen ketterä hallinta. 

Millaisille
yrityksille
Ponniste sopii?


+  Olet valmis luopumaan paperilla tapahtuvasta raportoinnista.
Sähköisellä raportoinnilla tieto on saatavilla reaaliajassa, jolloin esimerkiksi häiriötilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin.

+  Uskallat avata silmäsi tuotannon pullonkauloille.
Ponniste luo pohjan jatkuvalle parantamiselle. Läpimenoaikaa ja tehtyjä töitä seuraamalla ymmärretään paremmin, missä pullonkaulat ovat.

+  Et pelkää laatupoikkeamien paljastumista.
Asiakkaamme ovat kertoneet, että Ponnisteen myötä kiinni saatujen laatupoikkeamien määrä on kasvanut ja poikkemahavainnot on tehty entistä aiemmin.

+  Esimerkkejä toimialoista
Valmistava teollisuus, betoniteollisuus, rakennusala, huolto ja kunnossapito, siivousala, kiinteistöhuolto
Toimitko jollain muulla alalla? Keskustellaan lisää!

Moduulit

Poikkeamat

Sähköisen poikkeamalomakkeen täyttäminen sujuu vaivattomasti ja sanallisen tiedon lisäksi pystytään hyödyntämään kuvia. Oikeanlaisella poikkeamaprosessilla kehitetään yrityksen tuotantoa ja löydetään uusia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen.

#laatu

Tiedonkeruu

Ponnisteella rakennat helposti erilaiset lomakkeet tuotannon muuttuviin tarpeisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi tarkastuspöytäkirjat, mittapöytäkirjat ja laaturaportointi.

#tehokkuus #laatu

Kanban

Kanban-näkymä eli ”tuotannon trello” mahdollistaa ketterän työnohjauksen. Näet reaaliajassa, mikä tilanne milläkin tuotannon resurssilla on ja voit ohjata töitä ketterästi haluttuun työjonoon.

#tehokkuus #läpinäkyvyy

Ohjeet ja dokumentit

Työn sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että työntekijällä on päivitetyt ohjeet käytössään. Ponnisteen avulla eri osapuolet pysyvät ajan tasalla, jos tuotteen valmistukseen tulee muutoksia.

#laatu

Visualisointi

Ponnisteen avulla pystytään visualisoimaan esimerkiksi tuotannon eri vaiheita ja työpisteitä. Olemme myös tehneet asiakkaille räätälöintinä visualisointeja tilausjonoihin sekä konedataan pohjautuen.

#tehokkuus #läpinäkyvyys

Häiriöt

Ponnisteen avulla häiriöt pystytään ilmoittamaan nopeasti ja helposti omalta työpisteeltä. Häiriötieto menee samantien työnjohdolle, joka pystyy reagoimaan siihen välittömästi.

#tehokkuus

Läpimenoaika

Ponnisteen avulla seuraat tarkasti tuotteen tai projektin läpimenoaikaa. Läpimenoajasta pystytään erottamaan tehokas aika tehottomasta, kuten häiriöihin kuluneesta ajasta.

#tehokkuus

Työajan seuranta

Työajan seuranta sujuu Ponnisteella reaaliajassa työn tekemisen ohessa. Työajasta pystytään erottamaan tuottava aika ja tuottamaton aika, joka on kulunut esimerkiksi aputoimiin tai siivoukseen.

#tehokkuus

Huolto

Turhien seisausten välttämiseksi on tärkeää pitää koneet ja työkalut kunnossa. Ponnisteella työntekijät ilmoittavat huoltotarpeista sähköisesti. Kunnossapito puolestaan näkee tulevat huoltokutsut, niiden kiireellisyyden sekä ajastetut määräaikaishuollot.

#tehokkuus

Turvallisuus-
havainnot

Turvallisuushavaintojen raportointi on erittäin tärkeä työkalu vaarallisten tilanteiden ennaltaehkäisyssä. Vaivattomat ja monipuoliset raportointimahdollisuudet tukevat vaaratilanteiden ennakointia.

#turvallisuus

Kokemuksia Ponnisteesta

Collapickin asiakkaana olemme saaneet oivaltavaa, tarpeisiimme räätälöityä palvelua.

Outokummun Metalli

Varaa aika 15 minuutin etätapaamiseen

Haluatko kuulla, miten Ponniste voisi helpottaa raportointia ja parantaa yrityksesi tuottavuutta?
Jätä alle yhteystietosi ja kartoitetaan asiaa vartin etätapaamisessa!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt henkilötietojen tietosuojaselosteen mukaisen käsittelyn.

Heräsikö mielenkiinto?

Ota yhteyttä