Ponniste - digiratkaisu ihmisille

Ponniste on käyttäjien kanssa kehitetty järjestelmä tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen tuotannossa sekä työmaalla. Sen avulla vähennät papereiden pyörittelyyn kuluvaa aikaa ja autat työntekijöitä keskittymään tuottavaan työhön.

Ponnisteella eroon papereista
 

Ponniste toimii asiakkaidemme päivittäisjohtamisen työkaluna. Sen käyttö on helppoa ja vaivatonta.

Ponnisteen merkittävimpiä hyötyjä lattiatason työntekijälle on raportoinnin ja tiedon saannin helpottuminen. Yrityksen johdon hyötyjä taas ovat mm. reaaliaikaisen tilannetiedon saaminen ja nopea reagointi. 

  • slide
  • slide
  • slide

Millaisille
yrityksille
Ponniste sopii?


+  Olet valmis luopumaan paperilla tapahtuvasta raportoinnista.
Sähköisellä raportoinnilla tieto on saatavilla reaaliajassa, jolloin esimerkiksi ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin.

+  Uskallat avata silmäsi tuotannon pullonkauloille.
Ponniste luo pohjan jatkuvalle parantamiselle. Tuotannon tekemistä seuraamalla ymmärrät paremmin, missä pullonkaulat ovat.

+  Et pelkää laatupoikkeamien paljastumista.
Asiakkaamme ovat kertoneet, että Ponnisteen myötä kiinni saatujen laatupoikkeamien määrä on kasvanut ja poikkemahavainnot on tehty entistä aiemmin.

+  Esimerkkejä toimialoista
Valmistava teollisuus, betoniteollisuus, rakennusala, huolto ja kunnossapito, siivousala, kiinteistöhuolto
Toimitko jollain muulla alalla? Keskustellaan lisää!

Tiedonkeruun työkalut

Ponnisteella rakennat helposti erilaiset tiedonkeruussa tarvittava lomakkeet ja prosessit liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

Poikkeamat

#laatu

Sähköisen poikkeamalomakkeen täyttäminen sujuu vaivattomasti ja sanallisen tiedon lisäksi pystytään hyödyntämään kuvia. Oikeanlaisella poikkeamaprosessilla kehitetään yrityksen tuotantoa ja löydetään uusia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen.

Pöytäkirjat

#tehokkuus #laatu

Ponnisteen avulla toteutat erilaiset pöytäkirjat tuotannon muuttuviin tarpeisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi tarkastuspöytäkirjat, mittapöytäkirjat ja laaturaportointi.

Huolto

#tehokkuus

Turhien seisausten välttämiseksi on tärkeää pitää koneet ja työkalut kunnossa. Ponnisteella työntekijät ilmoittavat huoltotarpeista sähköisesti. Kunnossapito puolestaan näkee tulevat huoltokutsut, niiden kiireellisyyden sekä ajastetut määräaikaishuollot.

Turvallisuushavainnot

#turvallisuus

Turvallisuushavaintojen raportointi on erittäin tärkeä työkalu vaarallisten tilanteiden ennaltaehkäisyssä. Vaivattomat ja monipuoliset raportointimahdollisuudet tukevat vaaratilanteiden ennakointia.

Reklaamaatiot

#laatu

Reklamaatioita hallitaan perinteisesti puhelimitse tai sähköpostitse, jolloin tieto on hajallaan. Kun reklamaatiot hallitaan Ponnisteella, on tieto aina samassa paikassa.

Mitä muuta olemme kehittäneet asiakkaidemme kanssa

Nämä toiminnallisuudet räätälöimme osaksi asiakkaiden prosessia.

Tiedonkeruun
laajentaminen

Pystymme laajentamaan tiedonkeruun kautta kerättävää tietoa esimerkiksi sensoreista haettavalla datalla sekä avoimella datalla.

Kanban

#tehokkuus #läpinäkyvyys

Kanban-näkymä eli ”tuotannon trello” mahdollistaa ketterän työnohjauksen. Näet reaaliajassa, mikä tilanne milläkin tuotannon resurssilla on ja voit ohjata töitä ketterästi haluttuun työjonoon.

Ohjeet ja dokumentit

#laatu

Työn sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että työntekijällä on päivitetyt ohjeet käytössään. Ponnisteen avulla eri osapuolet pysyvät ajan tasalla, jos tuotteen valmistukseen tulee muutoksia.

Visualisointi

#tehokkuus #läpinäkyvyys

Ponnisteen avulla pystytään visualisoimaan esimerkiksi tuotannon eri vaiheita ja työpisteitä. Olemme myös tehneet asiakkaille räätälöintinä visualisointeja tilausjonoihin sekä konedataan pohjautuen.

Häiriöt

#tehokkuus

Ponnisteen avulla häiriöt pystytään ilmoittamaan nopeasti ja helposti omalta työpisteeltä. Häiriötieto menee saman tien työnjohdolle, joka pystyy reagoimaan siihen välittömästi.

Läpimenoaika

#tehokkuus

Ponnisteen avulla seuraat tarkasti tuotteen tai projektin läpimenoaikaa. Läpimenoajasta pystytään erottamaan tehokas aika tehottomasta, kuten häiriöihin kuluneesta ajasta.

Työajan seuranta

#tehokkuus

Työajan seuranta sujuu Ponnisteella reaaliajassa työn tekemisen ohessa. Työajasta pystytään erottamaan tuottava aika ja tuottamaton aika, joka on kulunut esimerkiksi aputoimiin tai siivoukseen.

Integraatiot

Olemme integroituneet asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin, kuten ERP, PDM ja dokumenttienhallinta.

Kokemuksia Ponnisteesta

Lisäksi myös se eettisyys kysymys - Meidän paperit on loppunut tuotannossa täysin eli meillä ei käytetä enää minkäänlaista arkkia tiedonsiirtoon vaan kaikki tapahtuu sähköisesti.

Pro Grinding AM Oy

Collapickin asiakkaana olemme saaneet oivaltavaa, tarpeisiimme räätälöityä palvelua.

Outokummun Metalli

Varaa aika 15 minuutin etätapaamiseen

Haluatko kuulla, miten Ponniste voisi helpottaa raportointia ja parantaa yrityksesi tuottavuutta?
Jätä alle yhteystietosi ja kartoitetaan asiaa vartin etätapaamisessa!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt henkilötietojen tietosuojaselosteen mukaisen käsittelyn.

Heräsikö mielenkiinto?

Ota yhteyttä