Ponnisteella tuottamaton toiminta minimiin

Ponniste on käyttäjäystävällinen tuotannon viestintä- ja visualisointijärjestelmä. Ponnisteen avulla vähennetään hukkatyötä ja autetaan työntekijää keskittymään arvoa tuottavaan työhön. Mobiiliratkaisun ansioista työntekijältä säästyy aikaa turhalta edestakaisin ravaamiselta. 

Poikkeamat

Sähköisen poikkeamalomakkeen täyttäminen sujuu vaivattomasti ja sanallisen tiedon lisäksi pystytään hyödyntämään kuvia. Oikeanlaisella poikkeamaprosessilla kehitetään yrityksen tuotantoa ja löydetään uusia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen.

Tarkastuspöytäkirjat

Tarkastuspöytäkirjat ovat tärkeä osa laadunvalvonta. Sähköisten tarkastuspöytäkirjojen täyttäminen on vaivatonta ja Ponnisteella pystyt luomaan erilaiset pöytäkirjat eri tarkoituksiin.

Ohjeet ja dokumentit

Työn sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että työntekijällä on päivitetyt ohjeet käytössään. Ponnisteen avulla eri osapuolet pysyvät ajan tasalla, jos tuotteen valmistukseen tulee muutoksia. 

Työajan seuranta

Työajan seuranta sujuu Ponnisteella reaaliajassa työn tekemisen ohessa. Työajasta pystytään erottamaan tuottava aika ja tuottamaton aika, joka on kulunut esimerkiksi aputoimiin tai siivoukseen. 

Läpimenoaika

Ponnisteen avulla seuraat tarkasti tuotteen tai projektin läpimenoaikaa. Läpimenoajasta pystytään erottamaan tehokas aika tehottomasta, kuten häiriöihin kuluneesta ajasta.

Häiriöt

Ponnisteen avulla häiriöt pystytään ilmoittamaan nopeasti ja helposti omalta työpisteeltä. Häiriötieto menee samantien työnjohdolle, joka pystyy reagoimaan siihen välittömästi.
 

Visualisointi

Ponnisteen avulla pystytään visualisoimaan esimerkiksi tuotannon eri vaiheita ja työpisteitä. Olemme myös tehneet asiakkaille räätälöintinä visualisointeja tilausjonoihin sekä konedataan pohjautuen.

TurvallisuusHAVAINNOT

Turvallisuushavaintojen raportointi on erittäin tärkeä työkalu vaarallisten tilanteiden ennaltaehkäisyssä. Vaivattomat ja monipuoliset raportointimahdollisuudet tukevat vaaratilanteiden ennakointia.

Osapuutteet

Osapuutteiden reaaliaikaisella seurannalla vähennetään häiriötilanteita ja sujuvoitetaan tuotantoa. On tärkeää, että kaikilla on todellinen tieto varaston tilasta.

Integraatio osaamisemme

ODBC
Eri ERP:t
Excel
REST

Tuotannon kehityspolku

Digiroadmap
Henkilöstön digiosaaminen
Digitalisaation tuomat hyödyt