Mobiilisovellukset

#natiivi #hybridi #android #iOS

Mobiilisovelluksista kilpailuetua

Mobiililaite kulkee käyttäjän mukana paikasta ajasta riippumatta ja se on vahva osa sekä arkea että työelämää. Nykyään moni pitää itsestäänselvyytenä sitä, että palvelulla tai tuotteella on siihen liittyvä mobiilisovellus. Käyttäjä odottaa, että sovellus toimii sujuvasti, se näyttää hyvältä ja sovelluksen sisältörakenne on toteutettu loogisesti. 
 

ESIMERKKEJÄ PAlveluista
 • Mobiilisovellusten suunnittelu ja prototypointi
 • Paikkatieto, karttasovellus, GIS
 • Tekninen toteutus (Android, iOS)
 • Testaus
 • Julkaisu sovelluskauppaan
 • Ylläpito ja jatkokehitys
   
Teknisessä toteutuksessa otamme huomioon
 • Natiivit ja sulavat Android ja iOS -toteutukset
 • Web-teknologioita hyödyntävät hybridisovellukset
 • Paikkatiedon reaaliaikainen hyödyntäminen ja visualisointi
 • Kommunikointi ulkoisten laitteiden ja sensoreiden kanssa
 • Mobiilisovellusten ja -laitteiden fyysisen käytettävyyden ja käyttöympäristön huomioiminen
   

WEB-Kehitys

#avoinlähdekoodi #responsiivisuus #verkkosivut

Web-palvelut tämän päivän vaatimuksiin

Web-palvelun ensivaikutelma syntyy 7 sekunnissa. Enää ei riitä, että web-järjestelmä toimii vain tietokoneella vaan nykyään järjestelmän on skaalauduttava myös mobiililaitteille. Web-palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä on tärkeää huomioida mm kenelle palvelu on rakennettu, mikä sen liiketoiminnallinen tavoite on sekä miten sisältö palvelee käyttäjää.
 

Esimerkkejä palveluista
 • Web-sovellusten suunnittelu ja prototypointi
 • Responsiiviset verkkosivut
 • Verkkokauppa
 • Paikkatieto, karttasovellus
 • Ilmoittautumisjärjestelmä
 • Laajat web-sovellukset
 • Tekninen toteutus
 • Testaus
 • Ylläpito ja jatkokehitys
 • Tuki sisällöntuotantoon (valokuvaus, videokuvaus)  

 

Esimerkkejä teknologioista
 • Responsiiviset ja helppokäyttöiset HTML5-pohjaiset käyttöliittymät
 • Moderni ja muokattava JavaScript ja ReactJS pohjainen toteutus
 • Helppokäyttöinen ja mukautuva Concrete5 sisällönhallintajärjestelmä verkkosivujen toteutukseen
 • Ketterä ja laajennettava NodeJS-pohjainen palvelinympäristö
 • Modulaarinen ja tarpeeseen mukautuva Docker-arkkitehtuuri
 • Skaalautuva ja nopea Amazon Web Services -palvelinalusta
   

TEOLLISUUDeN DIGITALISAATIO

#paperitontuotanto #ihmistenIoT #teollineninternet

Teollisen internetin sovellukset ihminen edellä

Teollinen internet ja digitalisaatio ovat isoja aiheita, joita ei voi juosta karkuun. Fokuksemme erityisesti siinä, miten ihmisen tekemää työtä pystyttäisiin helpottamaan esimerkiksi raportoinnin osalta niin, että hän pystyy keskittymään parhaiten arvoa tuottavaan työhönsä. Lisäksi rinnalla voimme hakea tietoa esimerkiksi laitteista tukemaan työntekijän päätöksentekoa.
 

Collapick Kytkin

Collapick Kytkin toimii eri järjestelmien tietopohjana sekä integraattorina. Sen avulla pystytään keräämään ja yhdistämään tietoa eri lähteistä, esimerkiksi yrityksen järjestelmistä (ERP) tai laitteista. Collapick Kytkimeen pystytään tulevaisuudessa liittämään Watson AI-tekoäly oppimaan esimerkiksi hakutuloksista tai tehtaan häiriöistä.
 

Esimerkkejä palveluista

UI/UX

#käyttöliittymä #käytettävyys #prototypointi #testaus

Käytettävyyssuunnittelulla (UX/UI) palvelu seuraavalle tasolle

Huono käytettävyys tulee yritykselle todella kalliiksi, koska järjestelmän käyttöön kuluu tuhottomasti aikaa tai pahimmassa tapauksessa käyttäjät kieltäytyvät sen käytöstä kokonaan. Sovelluskehityksessä on erittäin tärkeää tutustua todellisiin käyttäjiin ja ymmärtää heidän todellisia tarpeitaan. Käytettävyyden huomioiminen ja kehittäminen on tärkeää niin uusia palveluita kehitettäessä kuin olemassa olevaa parantaessa.
 

Esimerkkejä palveluista

VisuaAlinen suunnittelu

#ulkoasu #video #valokuvaus

EROTUT EDUKSESI ONNISTUNEEN ILMEEN AVULLA

Visuaalinen ilme on ensimmäinen asia jonka asiakkaasi huomaavat ja tekevät sen perusteella  johtopäätöksiä palvelun luonteesta ja luotettavuudesta.  Hyvin suunniteltu ulkoasu tukee yrityksesi arvoja ja välittää haluttua viestiä mieleen jäävällä tavalla. Visuaalisella suunnittelulla vahvistetaan palvelusi toimivuutta ja tavoitteita, jotta se olisi sekä helposti ymmärrettävä että miellyttävä käyttää. Visuaalisen ilmeen tueksi tarjoamme palveluun sopivaa sisältöä valokuvaus ja videotuotannon avulla.
 

Esimerkkejä palveluista
 • Verkkosivujen ulkoasu
 • Mobiili ja web-sovellusten visuaalinen ilme
 • Valokuvaus
 • Videokuvaus
   

KOULUTUS JA KONSULTOINTI

#sparraus #digiprosessi #digicoach

KONSULTOINNILLA BUUSTIA LIIKETOIMINTAAN

Oletko jumissa verkkosivujen tai mobiilisovelluksen kehittämisen kanssa? Tarvitsetko ulkopuolista sparrausta liiketoimintaprosessien sähköistämistä varten? Rakennamme asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan erilaisia konsultointi- ja koulutuspaketteja, joiden tarkoituksena on tarjota ulkopuolista asiantuntijanäkökulmaa lukkojen avaamiseksi. Yksi hyvä esimerkki on digiroadmap, joka syventyy digitalisoitavaan kohteeseen sekä toimii konkreettisena suunnitelmana digitalisaation hyödyntämiselle ja digiratkaisun toteutukselle. 

Kerro meille, minkälaisten haasteiden kanssa yrityksesi tällä hetkellä kamppailee, niin kootaan yhdessä teille sopiva paketti niiden ratkaisemiseksi!
 

Esimerkkejä palveluista
 • UX-konsultointi
 • Digitaalinen markkinointi ja sen kehittäminen
 • Digitalisaation hyödyntäminen
 • Liiketoimintaprosessien sähköistäminen
 • Digiroadmap
 • Verkkosivujen kehittäminen