PROFIT-VISIO OY

Web-järjestelmä

“Ilman muuta voin suositella Collapickia. Hyviä, osaavia nuoria kavereita, jotka kyllä tekee sen, mitä lupaa.“

TEEMU TURUNEN, PROFIT-VISIO OY

TARVE

Liikkeenjohdon konsulttipalveluita tarjoavalla Profit-Visiolla oli tarve tehostaa kirjanpidon taloustiedon esikäsittelyvaihetta. Yritys käy konsultaation taustatyönä läpi tiedot tilinpäätöksistä sekä kirjanpidosta ja valmistelee ne kehittämäänsä analyysimalliin. Tähän liittyen haluttiin mahdollistaa tietojen tuonti automatisoidusti analyysimalliin riippumatta siitä, mikä taloushallinnon järjestelmä asiakkaalla on käytössä.

TOTEUTUS

Collapick kehitti kokonaan uuden järjestelmän vastaamaan Profit-Vision tarpeita. Järjestelmässä pystytään esikäsittelemään kirjanpidon tilikohtainen materiaali jatkoanalyysin pohjaksi. Älykäs järjestelmä osaa hyödyntää tehtyä pohjatyötä ryhmittelyssä eli ensin määritellään, mihin asiakasta koskeva kirjanpitotieto analyysimallissa sijoittuu. Jatkossa järjestelmä osaa sijoittaa asiakasta koskevat uudet kirjanpitoajot automaattisesti oikeaan osoitteeseen. 

HYÖDYT

Järjestelmän käyttöönotto on tehostanut Profit-Vision toimintaa, sillä tietoja ei tarvitse enää naputella käsin, vaan tiedonkeruu tapahtuu automaattisesti. Myös uusien asiakkaiden kanssa päästään tarkkojen, järjestelmän keräämien pohjatietojen ansiosta nopeasti käsiksi lisäarvoa tuottavaan analysointivaiheeseen.

KEHITTÄJÄN KOMMENTTI

"Kehitystyö aloitettiin perehtymällä yksityiskohtaisesti asiakkaan toimintamalliin ja pohtimalla,  kuinka tätä toimintamallia voitaisiin tehostaa sovelluskehityksellä. Toteutusta vietiin eteenpäin suunnitellusti osakokonaisuuksissa, joita testattiin jatkuvasti. Lopputuloksena saatiin juuri asiakkaan tarpeeseen toimiva työkalu."

PANU KARKIAINEN, OHJELMISTOKEHITTÄJÄ