Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 

Karttasovellus ja testi

Tarve

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry halusi saada maanlaajuista näkyvyyttä etäomaishoivan tietoisuuden lisäämiseksi. Aihetta pyrittiin tuomaan esille eri näkökulmista ja eri kanavissa.

Toteutus

Osana kampanjaa Collapick toteutti selainpohjaisen karttasovelluksen. Sovelluksessa havainnollistettiin visuaalisesti etäomaishoitajien määrää ja välimatkoja omaisiin. Projektissa toteutettiin myös etäomaistesti, jonka tavoitteena on tunnistaa uusia etäomaishoitajia lisättäväksi kartalle.

Hyödyt

Informatiivisella grafiikalla esitettiin etäomaishoidosta olennaisia tietoja ja tilastoja helpommin lähestyttävässä muodossa. Nopean testin lisääminen web-sovellukseen loi helpon ja käyttäjää osallistavan lähestymistavan tutustua etäomaishoitoon.

TEKIJÄN KOMMENTTI

"Omaisena etäällä -testi on hyvä esimerkki siitä kuinka monipuolisesti karttasovelluksia voidaan hyödyntää erilaisissa käyttötarkoituksissa. Omaisena etäällä -testi koostui kolmesta osa-alueesta: itse testistä, kartasta sekä tarinoista, jotka kaikki linkittyivät toisiinsa. Sovelluksessa hyödynnettiin useita erilaisia teknologioita, mikä opetti minulle ohjelmoijana paljon. Lisäksi pitkä välimatka asiakkaan ja meidän välillä antoi mahdollisuuden omaksua entistä tehokkaampia tapoja etätyöskentelyyn."

HENNA PAAKINAHO, JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA