Nurmeskoti yhdistys ry 

Yritysilme, verkkosivut & markkinointi

“Yhteistyö oli Collapickin kanssa hyvin helppoa ja mukavaa välimatkastakin huolimatta. Palaverit sujuivat kätevästi etänä ja meidän ei tarvinnut matkustaa paikan päälle.”

Airi Kontro, Nurmeskotiyhdistys ry

Tarve

Pitkän ja vankan osaamisen hoiva-alan palvelujen tuottamisessa kartuttanut Nurmeskoti kaipasi uusia työvälineitä sisäisen viestinnän kehittämiseen sekä teknologian nopeaan kehitykseen vastaamiseen. Hoivayrityksen toiveena oli yritysilmeen uudistus sekä ajanmukainen lähestymistapa verkkonäkyvyyden saavuttamiseen.

Toteutus

Verkkosivu-uudistus aloitettiin toimivan rakenteen suunnittelusta Collapickin taholta. Uusi yritysilme on luotu tukemaan hoivapalveluja tuottavan yrityksen ihmisläheistä imagoa. Nurmeskodille rakennettiin verkkosivut ja lämmin visuaalinen ilme valokuvineen, jotka tukevat nurmeslaisen yrityksen uutta sähköisen markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmaa.

Hyödyt

Collapick auttoi Nurmeskotia saamaan lujan otteen nykypäivän sähköisiin markkinointimahdollisuuksiin vastaamalla asiakkaan tarpeisiin. Verkkosivu-uudistus toi yrityksen teknologian aallon harjalle ja antoi työvälineet vastata erilaisiin viestimisen tarpeisiin.

TEKIJÄN KOMMENTTI

"Nurmeskoti yhdistyksen uusi Ilme on suunniteltu elämään arjessa ihmisten kanssa. Verkkosivu-uudistuksessa oli tärkeää huomioida erityisen hyvin sivuston selkeys ja helppokäyttöisyys, koska suurin käyttäjäryhmä ei ole välttämättä kovin kokenutta teknologian kanssa."

HENNA PAAKINAHO, JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA