MOVENTOR OY

Mobiilisovellus

TARVE

Moventor Oy on valmistava yritys, joka on vahvasti erikoistunut kitkanmittaukseen esimerkiksi lentokentillä. Yritys halusi uudistaa mittauksissa käytettävän kitkanmittausjärjestelmän. Uudistuksen myötä laitteen haluttiin mukautuvan entistä paremmin ja kustannustehokkaammin asiakkaiden tarpeisiin. Uuteen järjestelmään tarvittiin modernimpi käyttöliittymä ja mobiilisovellus, joita Collapick lähti toteuttamaan. Uudistuksen myötä haluttiin, että kertyvää dataa on helppo käsitellä ja sitä voidaan tallentaa pilvipalveluun.

TOTEUTUS

Collapick toteutti käyttöliittymän ja mobiilisovelluksen uuteen kitkanmittauslaitteistoon, jonka kehityksestä vastasi ruotsalainen yhteistyökumppani. Mobiilisovellukseen on kitkan mittauksen oheen tuotu uusia ominaisuuksia, kuten pintalämpötilan mittaus sekä kartta- ja GPS-toiminnallisuudet. Myös laitteiden ohjaaminen digitaalisesti on nyt mahdollista.

HYÖDYT

Uuden mittauslaitteen moderni käyttöliittymä on entiseen verrattuna helppokäyttöisempi ja ominaisuuksiltaan monipuolisempi. Laitteen keräämä mittausdata voidaan nyt lähettää mobiilisovelluksella suoraan pilvipalveluun, josta se on kätevästi saatavilla.  Uudistuksen ansiosta järjestelmän käyttöä on helpompi laajentaa ja muokata vastaamaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Mobiilisovellus onkin kasvattanut Moventorin asiakastyytyväisyyttä ja liikevaihtoa.

TEKIJÄN KOMMENTTI

"Toteutimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan yhteistyökumppaneiden kanssa uudenlaisen käyttäjäkokemuksen laadukkaaseen kitkanmittaukseen. Projektissa tarvittiin osaamista matalan tason laitekommunikoinnista aina web-käyttöliittymien toteutukseen."

PANU KARKIAINEN, OHJELMISTOKEHITTÄJÄ