Yhteistyötä myynnin ja tuotannon välille

2018-09-12 14:35:00

Myynti on monesti melko irrallinen osa muusta yrityksestä, mikä aiheuttaa merkittäviä haasteita. Tuotannon ihmiset valittavat, kun myyjät myyvät liian halvalla ja hölmöillä toimitusajoilla. Myyjät taas ihmettelevät, miksei tuotanto saa tehtyä asioita sovituissa aikatauluissa. 

Myyjän paras kaveri on usein CRM ja tuotannon ERP tai MES järjestelmä. Näiden välille ei välttämättä ole tehty minkäänlaisia integraatioita, jotta tieto kulkisi järjestelmien välillä helposti. Sitä ei ole nähty tarpeelliseksi. Todellisuudessa kuitenkin monia ongelmatilanteita pystyttäisiin ratkaisemaan sillä, että tieto kulkisi myynnin ja tuotannon välillä paremmin.

 

Hintojen määrittäminen on helpompaa

Välillä myyjät ravistelevat asiakkaille hintoja hihasta ymmärtämättä tuotteen valmistuksesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Mikäli myyjä arvioi hinnan alakanttiin joudutaan joko tuote tekemään tappiollisena tai vaihtoehtoisesti käydä asiakkaan kanssa ikävä keskustelu siitä, ettei hinta pitänyt paikkansa. Liian korkea hinta taas saattaa säikäyttää asiakkaan tiehensä, jolloin kauppa jää saamatta. Kumpikaan tilanne ei ole hyvä asiakkaan eikä toimittajan kannalta. 

Myyjälle on paljon hyötyä siitä, jos hän tietää, minkä verran tuotteen valmistaminen yritykselle maksaa. Kun myyjällä on pääsy esimerkiksi ERPiin ja todellisiin valmistuskustannuksiin, pystyy hän suoraan antamaan asiakkaalle todenmukaisemman hinnan. 

 

Toimitusajat ovat realistisempia

Olen kuullun moneen kertaan, kun tuotanto tuskastelee myyjän lupaamien toimitusaikojen kanssa. Myyjällä ei usein ole saatavilla reaaliaikaista tietoa tuotannosta, jolloin hän tekee asiakkaalle lupauksen vajaalla tiedolla. Tuotanto ei pysty toteuttamaan tilausta myyjän lupaamassa aikataulussa, vaan tilaus myöhästyy. Tämä taas aiheuttaa asiakkaan puolella vihaa.

Myös myyjän on tärkeää nähdä tuotannon nykyinen tilanne sekä ymmärtää tuotteiden läpimenoaikoja. Näiden tietojen avulla myyjä pystyy lupaamaan asiakkaalle realistisen toimitusajan. Kun toimitusaika annetaan kerralla oikein, ei aiheudu turhia myöhästymisiä. Tämä puolestaan vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyyteen sekä haluun ostaa myöhemmin lisää. 

 

Tilauksen tila on helposti saatavilla

Myyjä on monesti linkki asiakkaan ja tuotannon välillä myös vielä silloinkin, kun tuote on tuotannossa. Asiakas siis kääntyy myyjän puoleen, jos hänellä on tilaukseen liittyen jotain kysyttävää. Tällöin myyjä saattaa joutua kissojen ja koirien kanssa selvittämään tuotannon puolelta selvittämään, missä juuri kyseisen asiakkaan tilaus on menossa. Tähän voi kulua myyjältä kohtuuttomasti aikaa.

Jos myyjällä on oikeus päästä tarkistamaan tuotannon tilanne esimerkiksi ERP- tai MES-järjestelmän kautta, pystyy hän vastaamaan asiakkaan kysymyksiin huomattavasti nopeammin. Tämä sekä säästää myyjän aikaa että parantaa asiakkaan tyytyväisyyttä saamaansa palveluun.

 

Läpinäkyvyys avainasemassa

Läpinäkyvyyden parantamisella saadaan mittavia hyötyjä, kuten aiemmat esimerkitkin tuovat ilmi. Yksi yrityksen tärkeimpiä tavoitteita pitäisi olla se, miten asiakkaalle pystytään tarjoamaan parasta mahdollista palvelua. Tähän päästään helpoiten, kun yrityksen eri toiminnot tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa ja jakavat tietoa avoimesti.
 

Jäikö kysyttävää? Kysy kirjoittajalta!

Henna Paakinaho | Liiketoimintajohtaja

p. 040 8349764

henna.paakinaho@collapick.com

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä