Valmistatko sutta vai sekundaa?

2018-08-08 14:39:00

Laatu herättää aina keskustelua, oli sitten kyse tuotteesta tai palvelusta. Se ei ole yksiselitteinen asia vaan esimerkiksi se mikä on minulle laadukasta, ei välttämättä ole sitä sinulle.

Onko sertifikaatti tae 100% laadusta?

Monella yrityksellä on käytössään erilaisia sertifikaatteja, jotka viestivät asiakkaalle siitä, että laadun seuranta ja sen kehittäminen ovat tärkeässä roolissa. Laatusertifikaatti ei kuitenkaan anna 100% taetta siitä, että tuotteen kaikki ominaisuudet ovat kunnossa, koska sertifikaatti mittaa vain tiettyjä osa-alueita. Yrityksellä voi olla tarve mitata tuotteen ominaisuuksia huomattavasti laajemmin, mutta se ei myöskään saa aiheuttaa turhaa työkuormaa.

Sertifikaatit asettavat erilaisia vaatimuksia raportoinnin suhteen, minkä myötä yritykset ottavat käyttöönsä erilaisia paperilomakkeita ja exceleitä. Laadun seuranta saatetaan lisääntyvän raportoinnin määrän takia kokea varsin negatiivisena asiana etenkin työntekijöiden keskuudessa.

 

Miten laatu näkyy asiakkaalle?

Olen monesti kuullut, että laaturaportointia lähdetään kehittämään asiakkaan esittämän toiveen tai vaatimuksen takia. Tällöin yrityksen täytyy löytää ketterä tapa kerätä laatutietoa sekä jakaa se asiakkaan kanssa. Tyypillisiä tapoja laatutiedon jakamiseen on sähköposti. Nouseva trendi vaikuttaa olevan erilaiset asiakasportaalit, joihin asiakas pääse omilla tunnuksillaan tarkastelemaan omaa tilaustaan koskevia tietoja.

Toisaalta laatutiedon kerääminen auttaa yrityksiä merkittävästi myös reklamaatiotilanteissa. Esimerkiksi kuvan avulla pystytään puolueettomasti todentamaan, että asiakkaalle luovutetun tuotteen laatu on ollut moitteetonta ja vältytään aikaavieviltä riitatilanteilta.

 

Miten laadun seurantaa voidaan helpottaa?

En ollenkaan ihmettele, miksi paperilomakkeet ja excelit aiheuttavat negatiivisia tuntemuksia monissa ihmisissä. Niiden täyttäminen kun on yksinkertaisesti turhauttavaa ja aikaa vievää puuhaa.  Nykyään tarjolla on lukuisia palveluita, niin selainpohjaisia kuin mobiilisovelluksia, joiden avulla pitkienkin raporttien täyttäminen onnistuu varsin sujuvasti.

 

Asiakkaidemme kokemuksia mobiililaitteiden käytöstä laadun seurannassa:

  • Asiakkaamme ovat Ponnisteen mobiilien kirjausten kautta pystyneet mm säästämään aikaa (ja hermoja).

  • Työntekijät ovat vastaanottaneet arjesta tutut mobiililaitteet osaksi työntekoa erittäin hyvin.

  • Helppokäyttöisyys kannustaa tekemään kirjauksia.

  • Erilaisilla antureilla, kuten mittalaitteilla, kerättäviä tietoja voidaan liittää automaattisesti osaksi täytettävää raporttia.

  • Kuva kertoo tässäkin tapauksessa enemmän kuin tuhat sanaa.

 

Rakennusalan ammattilaisen näkemyksiä laadusta

Haastettelin rakennusalalla työskentelevää Heikki Paakinahoa, joka on päässyt näkemään rakennusalan tekemistä useissa eri tehtävissä. Hänen uransa alkoi betonielementtien valmistuksesta ja työnjohtotehtävistä, jonka jälkeen hän on työskennellyt elementtien suunnittelun ja suunnittelun johtamisen parissa. Laatu ja sen kehittäminen ovat Heikin mielestä erittäin tärkeitä asioita.  

 

 Aikaisemmin laatu on ollut sitä, miltä asunto (eli tuote) näyttää. Nykyään se ei riitä, vaan pitäisi miettiä myös sitä, miten asunto on rakennettu.

 

Heikki nostaa tärkeäksi laadun mittariksi rakennusalalla surullisen kuuluisat työtapaturmat. Laadukkaassa rakentamisessa pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten laadukas rakentamisprosessi on ollut työturvallisuuden näkökulmasta. “Nolla tapaturmaa on mahdollista, eikä se riipu tuurista vaan tahdon voimasta ja siitä, miten asiat organisoidaan.” Tapaturmien ehkäisemisessä johtamisen ja esimerkin voima on erittäin suuri. “Johtajien pitää itse tulla työmaalle asianmukainen suojavarustus päällään ja sillä tavalla näyttää esimerkkiä työntekijöille.“

 

Laadukas rakennus rakennetaan yhteistyössä tiimissä, jossa pystytään keskustelemaan avoimesti

 

Yksi laadukkaan rakentamisen tärkeä kulmakivi on Heikin mielestä se, että rakennusprojektin eri osapuolet tekevät tiiviistä yhteistyötä keskenään. Rakennusliike on usein avainasemassa laadukkaan kokonaisuuden toteuttamisessa. Seuraavana Heikki nostaa esiin rakennuksen suunnittelun ja sen ohjauksen. “Suunnitteluorganisaation pitäisi pystyä keskittymään siihen, miten määritellyissä puitteissa tehdään laadukas rakennus. Suunnitelmia ei pitäisi joutua korjaamaan sen jälkeen, kun ne ovat valmiit.” Kun työmaa- ja suunnitteluorganisaatio tekevät yhteistyötä projektin alusta asti, saadaan rakennusprojekti maaliin ilman ongelmia.

 

JÄIKÖ KYSYTTÄVÄÄ? KYSY KIRJOITTAJALTA!

Henna Paakinaho | Liiketoimintajohtaja

p. 040 8349764

henna.paakinaho@collapick.com

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä