Visualisoinnin hyödyntäminen tuotannossa

2018-02-18 17:50:00

 

Tuotannonohjausjärjestelmät keräävät valtavasti dataa muiden järjestelmien ohella. Yrityksillä onkin yhtenä haasteena oikean tiedon hakeminen tiedon valtamerestä ja sen näyttäminen oikealle henkilölle. Erilaisten visualisointien hyödyntäminen on yleistynyt viime vuosina, koska tuotannon läpinäkyvyyttä halutaan lisätä, mikä puolestaan lisää työntekijöiden itseohjautuvuutta. Käyttäjäystävälliset ratkaisut maksavat itsensä takaisin nopeasti tehokkuuden lisääntymisen muodossa. (Kts. Ponniste)

Työntekijälle

Tuotantonäytöillä voidaan tarvittaessa rajata tietoa ja sen käyttäjäkuntaa. Hitsaamossa voi esimerkiksi olla oma näyttö, joka näyttää sen osaston sen hetkiset ja tulevat työt. Näin helpotetaan työntekijän tekemistä ja itseohjautuvuutta, kun hän on aina tietoinen mitä pitäisi tehdä ja mitä seuraavaksi.

Työnjohdolle

Tuotannonjohto saa visualisoinnin avulla selkeän kokonaiskuvan siitä, mitä missäkin tapahtuu. Poikkeamat ja häiriöt näkyvät selkeästi näytöllä ja niiden perusteella voidaan laskea uutta valmistumisaikaa. Seuraavien vaiheiden tekijät eivät pääse ihmettelemään, missä hitsattu tuote viipyy, kun viivästyminen pystytään ennakoimaan.

Mitä ja miten? 

Oikea data kartoitetaan yhdessä yrityksen kanssa ja samalla valitaan tapa, jolla se on viisainta tuoda esiin työntekijöille. Tiedon voi tuoda työntekijälle esiin mobiililaitteiden, työpäätteen tai tuotantonäytön avulla. Mobiililaitteiden avulla voidaan tiedon tarkastelun lomassa myös hoitaa kirjauksia, jolloin vähenee hukkatyö sekä turha papereiden pyörittely.

Tuotanto muuttuu jatkuvasti uusien toimintatapojen yleistyessä. Kilpailu on kovaa ja pienimmätkin muutokset voivat lisätä yrityksen kilpailukykyä reilusti. Helpottamalla työntekoa ja pistämällä työvälineet käyttäjäystävällisemmäksi kasvatetaan työntekijän kynnystä hypätä toiseen yritykseen.

Onko yrityksesi jo selvittänyt tapoja visualisoida tuotantoa?  

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä