Prototypointi apuna käyttäjälähtöisen palvelun suunnittelussa

2018-05-09 10:23:00

 

Hyvä käyttäjäkokemus verkkopalvelun myyntivalttina

 

Verkkopalvelun ensivaikutelma syntyy 7 sekunnissa. Sivuston tulee vakuutta käyttäjä näiden sekuntien aikana ja vastata muun muassa siihen mikä sivusto on, mitä se tarjoaa ja mitä käyttäjän tulee tehdä seuraavaksi. Jos verkkopalvelu pystyy vastaamaan näihin kysymyksiin tässä ajassa, on sivuston ensimmäinen sivu käytettävä ja onnistunut tehtävässään. Hyvä käyttäjäkokemus on elintärkeää verkkoliiketoiminnalle ja se on myös merkittävä kilpailuetu. Jos käyttäjät eivät ymmärrä mitä palvelu tarjoaa tai sen käyttäminen on haastavaa, käyttäjät poistuvat. He eivät palaa sivustolle, sillä verkosta löytyy varmasti muu palvelu, joka vastaa heidän tarpeisiinsa paremmin.

Verkkopalvelulla on todennäköisesti käytettävyysongelmia, kun palvelu ei jostain syystä kerää käyttäjiä, palvelupolku jää kesken tai käyttäjät lähettävät paljon palautetta. Tällöin olisi hyvä ottaa sivusto uudelleen tarkastelun kohteeksi ja selvittää missä ongelma sijaitsee. Aina ongelma ei ole suuri ja pienikin muutos voi luoda suuren eron palvelukokonaisuuteen. Esimerkiksi verkkokaupassa, jossa käyttäjä siirtää tuotteen ostoskoriin, mutta jättää tilaamisen kesken, on ongelma todennäköisesti siinä, että tilausprosessi on liian hidas, sekava tai epäluotettava. Ongelma saattaa olla niinkin pieni kuin että kokonaishinta ei ole tarpeeksi selkeästi esillä tai tilaa-nappi ei erotu.  Joissain tapauksissa käytettävyysongelmat ovat kuitenkin niin kokonaisvaltaisia että tarvitaan suurempi uudistus.

Yritysten on usein hankala tunnistaa oman verkkopalvelunsa ongelmat, sillä he katsovat sitä liian läheltä ja tuntevat sen liian hyvin. Näissä tapauksissa ulkopuolinen apu voi tuoda esiin uusia näkökulmia ja ajatuksia, joille yritys itse on jo sokeutunut. Käytettävyyden konsultointi ja käyttöliittymän prototypointi ovat tällaisessa tapauksessa hyvä vaihtoehto, jota kannattaa harkita. 


Case: Floweb

 

Floweb Oy halusi nostaa verkkopalvelunsa uudelle tasolle panostamalla sivustonsa käytettävyyteen. Heidän tavoitteena oli tehdä verkkopalvelustaan käyttäjäystävällisempi sekä löytää keinot erottua entistä paremmin kilpailijoistaan. Yritys lähestyi meitä innovaatiosetelin avulla ja sovimme prototypointi projektista käytettävyyden parantamiseksi. Projekti eteni yhteistyössä yrityksen kanssa työpaja tyyppisesti, joissa kehitimme käyttöliittymää vaihe vaiheelta eteenpäin. Prosessi alkoi low fidelity -prototyypeistä, joiden avulla pystyimme helposti ja nopeasti ideoimaan uutta käyttöliittymää. Näistä karkeista prototyypeistä kehitettiin lopullinen tarkka high fidelity -prototyyppi sekä desktop- että mobiilinäkymistä.

Projekti alkoi verkkopalvelun päämäärän ja tavoitteiden kartoittamisella sekä selvittämällä sivuston tärkeimmät käyttötapaukset.  Kun nämä olivat selvillä, oli aika lähteä tutkimaan sivuston nykyistä tilannetta ja selvittämään sitä, miten palvelusta luotaisiin entistä helppokäyttöisempi kokonaisuus. 

Hakutoiminto ja käyttöpolun uudelleensuunnittelu toimi projektin selkärankana, jonka ympärille luotiin käyttäjäystävällisempi palvelukokonaisuus. Uudistus oli kokonaisvaltainen, mutta tekniset muutokset pysyivät suhteellisen pieninä. Käytettävämpi kokonaisuus muodostettiin suurelta osin elementtien uudelleen järjestämisellä, priorisoinnilla sekä karsinnalla. Käytettävyyden parantamisen rinnalla myös visuaalista ilmettä päivitettiin enemmän sivuston kohderyhmän mieltymysten mukaiseksi.

Projektin myötä syntyi edeltäjäänsä käyttäjäystävällisempi ja sisällöllisesti selkeämpi verkkopalvelun käyttöliittymän prototyyppi, jota Floweb voi hyödyntää palvelunsa parantamisessa ja uudistamisessa. 

 

Flowebin kokemukset projektista:

 

- toimivaa ja ketterää yhteistyötä
- hyvää tuoretta ja uutta näkemystä
- Collapickin osaaminen vakuutti meidät
- nopea ja ketterä projekti, jokainen vaihe toi lisäarvoa asiakkaalle
 

Jäikö kysyttävää? Kysy kirjoittajalta!

Annika Halonen | UI/UX-Suunnittelija

annika.halonen@collapick.com

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä