Pk-yrittäjä, älä tee hätiköityä ERP-päätöstä!

2018-03-23 13:00:00

 

Moni kuvittelee uuden ERP-järjestelmän pelastavana enkelinä, joka korjaa kaikki nykyiset ongelmat. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan joskus uuden järjestelmän käyttöönotto tuo enemmän harmia kuin hyötyä.

Epärealistiset odotukset kaatuvat viimeistään silloin, kun huomataan, että uuden järjestelmän piti olla jo aikoja sitten käyttökunnossa, eikä budjettikaan täsmää suunniteltua. Tehokkuutta syö myös se, jos työntekijöitä ei olla saatu tarpeeksi hyvin sisäistettyä laajaan, aikaa ja resursseja vaativaan projektiin.

 

ERP oikea ratkaisu?

Kun toiminnanohjausjärjestelmä vihdoin saadaan pk-yrityksessä käyttöön, sen hyödyntäminen saattaa jäädä puoliteholle. Pk-yrityksen näkökulmasta ERP sisältää usein liikaa ominaisuuksia, jotka vain lisäävät järjestelmän monimutkaisuutta.

Vaikka ominaisuuksia löytyy laidasta laitaan, ei se tarkoita, että ERP taipuu sellaisenaan yritykselle. Kehnoimmissa tapauksissa koko järjestelmä jää käyttämättä ja työntekijät palaavat excel-taulukoiden ja helposti hukattavien paperinpalasten pariin.

 

Mobiililla ERP:istä enemmän irti

Aina ei välttämättä tarvitse turvautua toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoon. Vanhaa järjestelmää voidaan paikata ja tehostaa esimerkiksi mobiiliratkaisuilla. Tuotannonohjausjärjestelmään kertynyttä dataa voidaan hyödyntää uusilla työkaluilla. Esimerkiksi integroimalla voidaan napata vanhoista järjestelmistä tietoa, joka visualisoidaan. Mobiiliratkaisulla lisätään myös tehokkuutta, kun työntekijällä on aina pääte mukana oli hän sitten missä tahansa.

 

ERP vai NO-ERP?

Nykyään pk-yrityksen ei välttämättä tarvitsi ottaa käyttöön raskasta toiminnanohjausjärjestelmää. On olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla voidaan toteuttaa juuri sen yrityksen tarpeet ilman mitään ylimääräistä. Kevyistä järjestelmistä on hyötyä, sillä niiden päivittäminen ja räätälöiminen ei ole niin raskasta kuten perinteisissä toiminnanohjausjärjestelmissä.

 

Modulaarisuudella joustavuutta

Modulaarisuus mahdollistaa sen, että järjestelmä vastaa juuri niitä tarpeita, joita kullakin yrityksellä on. Modulaarinen järjestelmä koostuu siis erilaisista moduuleista eli osista, joita  voidaan lisätä ja poistaa tarpeen mukaan. Tuotannon visualisointi on yksi esimerkki moduulista, samoin kuin vaikkapa läpimenoajan seuranta.

 

Se, miten sujuvasti järjestelmä omaksutaan osaksi yrityksen käytäntöjä osoittaa, kuinka hyvin koko projekti on onnistunut. Työntekijät kannattaa ottaa mukaan järjestelmän kehittämiseen jo alkuvaiheessa eikä vain viskata sitä käyttöön kysymättä. Tällöin saadaan tärkeää tietoa juuri työntekijän näkökulmasta. Työntekijä saadaan helpommin lähtemään mukaan järjestelmän käyttöön, kun se ei vaadi heiltä valtavaa ponnistusta. Tärkeää on tietenkin muistaa myös loppukäyttäjän kouluttaminen järjestelmän käyttöön.

 

Lue lisää Ponnisteesta

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä