Miten välttää epäonnistunut ohjelmistoprojekti?

2018-04-13 12:16:00

 

Aina ei tarvitse olla perjantai 13. Päivä, jotta projektit epäonnistuvat. Haastattelin meidän ohjelmistosuunnittelijaamme Panu Karkiaista, hän kertoo mitä asiakkaan sekä toimittajan kannattaa huomioida projektin eri vaiheissa.

 

Ennen suunnittelua

Ennen kuin edes lähdetään suunnittelemaan, on tärkeää, että asiakas ja toimittaja ymmärtävät avoimen kommunikaation merkityksen. Se helpottaa asiakkaalle hahmottamista, missä mennään projektissa ja mitä rajoja toimittajalla mahdollisesti on. Toimittajalle avoin kommunikaatio lisää asiakkaan ymmärtämistä sekä edesauttaa projektin onnistumista, kun tiedetään mitä asiakas oikeasti haluaa.

 

Suunnittelun aikana

Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon loppukäyttäjät, jotta tuotteesta saadaan mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Monet projektit ovat menneet loistavasti siihen asti, kunnes itse loppukäyttäjä on ottanut uuden tuotteen käyttöön ja lopulta heittänyt sen romukoppaan. Loppukäyttäjien tarpeiden huomioiminen jo alkuvaiheessa minimoi riskin, että uusi tuote jää käyttämättä.

On kriittistä rajata mitä oikeasti halutaan. Mikä on ns. “Must have” projektin onnistumisen kannalta ja mikä tuo vain lisäarvoa? Samalla on tärkeää hahmottaa aikataulua, jotta molemmat osapuolet tietävät projektin kokonaispolun. Eli ei lähdetä ympäripyöreästi toteuttamaan aikataululla tuotetta, josta puuttuvat kaikki olennaisimmat ominaisuudet.

 

Kuka johtaa?

Projektit vaativat aina johtamista sekä asiakkaan että toimittajan puolelta. Pitkittyneissä projekteissa on vaarana, että yhteyshenkilöt vaihtuvat ja tieto pirstaloituu. Hyvällä johtamisella ja läpinäkyvillä muistiinpanoilla varmistetaan, että punainen lanka pysyy käsissä koko projektin ajan. Asiakkaan puolelta vaaditaan vielä enemmän panostusta, jos soppaa lähtee keittämään monta kokkia. Toimittajilta ei löydy mandaattia johtaa toisia toimittajia, joten se tehtävä menee asiakkaan piikkiin, koska hänellä on sopimukset heidän kanssaan.

 

Tulevaisuus

Kannattaa varautua muutoksiin. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? Tarvitseeko rakentaa rajapintoja mahdollisia integraatioita varten? Missä määrissä käyttäjät ovat parin vuoden päässä? Nämä ovat vain muutama esimerkki kysymyksistä, joita kannattaa pohtia kun mietitään ohjelmiston tulevaisuuden suunnitelmia.

 

Projektin jälkeen

Projektin jälkeen kannattaa huomioida, mikä kaikki onnistui kyseisessä projektissa ja mitä kannattaisi ehkä miettiä ensi kerralla tarkemmin. Jokainen projekti on omanlaisensa ja niistä oppii aina jotain uutta.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä