Miksi muutos on vaikeaa?

2018-03-09 11:24:00

 

Miksi muutos on vaikeaa?

Jostain syystä digitaalisuus ja muutos saavat aikaan voimakkaita tunteita. Automatisointi, digiaika, A.I.. kaikki nämä herättävät ihmisissä monenlaisia reaktioita. Usein kuulee, että robotit vievät ihmisten työt ja menemme ihmisyhteiskunnasta kohti robottiyhteiskuntaa. Tämä on varmasti yksi syy miksi työntekijät suhtautuvat nihkeästi digitalisaation tuomiin muutoksiin.

Uuden opettelu on haastavaa, sillä tyypillisesti me ihmiset tykkäämme mukavuusalueestamme; tuttu ja turvallinen houkuttaa. Totuus kuitenkin on, että muutoksia ei tapahdu, jos kaikki pysyy ennallaan.

 

Ihmisten perimmäiset motiivit ovat yleensä samoja: turvallisuus, halu säilyttää oma toimeentulo, sekä turvata tulevaisuus. Kun ymmärtää pelot muutoksen takana, muutoksen johtaminen ja toteutus on huomattavasti helpompaa. Pelot näyttäytyvät usein epävarmuutena ja jopa vihamielisyytenä, eikä näitä tule säikähtää liialti. Tärkeää on lisätä työntekijöiden turvallisuuden tunnetta ja osoittaa pelot turhiksi. Näin asennemuutos voi tapahtua ja työyhteisö on valmis uudistuksiin.

Muutoksella täytyy olla myös tarkoitus. Kun kaikki työntekijät ovat tästä tarkoituksesta perillä, se selkeyttää tavoitteita ja päämääriä ja antaa konkreettisen syyn tapahtumille. Tästä syystä jokaisen työntekijän tulisi ymmärtää miksi muutos tapahtuu.

Muutokselle on hyvä luoda oma ydintiimi, joka ottaa vastuuta muutoksesta johtoryhmän tukemana. Näin saadaan työntekijät mukaan prosessiin, jolloin sitoutuminen ja ymmärrys kasvaa. Usein myös käytännön työtä tekevillä on parhaat näkemykset toteutukseen käytännön näkökulmasta.

 

Muutoksen johtaminen

Tämän päivän johtamisen trendit ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja rehellisyys. Tämä pätee myös muutoksen johtamisessa. Avoin ja aktiivinen kommunikaatio vähentää epävarmuutta. On parempi viestiä liikaa, kuin liian vähän.

Alkusysäyksen jälkeen hyvin suunniteltu ja valittu muutosratkaisu menee kuitenkin usein omalla painollaan. Homma toimii ja työntekijätkin alkavat pitää uusista muutoksista. Tämä ei tarkoita, että toteutuksen jälkeen muutoksen voi jättää oman onnensa nojaan, vaan jälkiarvioinnit ja tarkastukset ovat tarpeen. Myös työntekijöitä kannattaa haastatella toimivuudesta ja katsoa myös jälkeenpäin optimoinnin mahdollisuuksia. Joskus pienetkin korjaukset voivat olla merkittäviä teknologisissa uudistuksissa.

Toteutus on myös kriittinen osa muutoksen johtamisessa. Joskus projektit venyvät ja paukkuvat ja kun viimein uusi teknologia saadaan käyttöön, se on jo vanhentunut. Tästä syystä muutoksen johtamiseen on hyvä saada mukaan henkilö, jolla on käytännön kokemusta saman tyyppisistä muutoksista. Näin mahdolliset uhat voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. Mikäli yritys ulkoistaa esimerkiksi digitalisaatio hankkeen toiselle yritykselle, on tärkeää valita yhteistyöhon yritys, jolla on ymmärrystä vastaavista olosuhteista, sekä toimialasta ja, että muutos voidaan tehdä kiinteässä yhteistyössä.

Esimiehen kyvyt eivät ole ainoat, jotka ovat laudalla muutoksen johtamisessa. Myös työntekijöiden sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Keskinäinen vuorovaikutus koko henkilöstön välillä on avain onnistumiseen. Tästä syystä on tärkeää, että henkilöstö on motivoitunut, sitoutunut ja ymmärtää vastuunsa muutoksessa. Jotta tähän pisteeseen päästään on esimiesten otettava työntekijöiden mielipiteet aidosti huomioon – pelkkä mielipiteiden kuuntelu ei riitä. Näin vähennetään myös muutoksesta aiheutuvaa stressiä ja epävarmuutta.

Kuuluisa sosiaalipsykologi Kurt Lewin on todennut: ”If you want truly understand something, try to change it” Toisin sanoen, muutos tuo huimasti mahdollisuuksia. Parhaimmillaan muutos voi näyttää yhteisöstä, organisaatiosta ja yrityksestä sellaisia mahdollisuuksia, joita aiemmin ei ole edes ajateltu. Samoin muutos voi osoittaa uhkia, joihin aiemmin ei ole kiinnitetty huomiota ja niihin voidaan varautua paremmin.

 

Uhka horisontissa? Miten sinun yrityksesi varautuu tulevaisuuden uusiin uhkiin, sekä mahdollisuuksiin?

 

Jäikö kysyttävää? Kysy kirjoittajalta!

Annina Latvala | Myynti- ja markkinointiassistentti

myynti@collapick.com

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä