Käytettävyys kunniaan osa 1

2017-06-13 13:48:00

Käytettävyyttä on kaikkialla; sitä on niin tiskikoneen pesuohjelman valitseminen kuin mobiililaitteen musiikin suoratoistopalvelun käyttö. Jatkuvasti kasvavan mobiililaitekannan ja kasvaneiden sovellusmarkkinoiden johdosta sovellusten käytettävyyden merkitys on nykyisin todella tärkeä. Hyvän käytettävyyden omaava sovellus erottuu edukseen, ja sillä on näin ollen paremmat mahdollisuudet menestymiseen.

Mitä on hyvä käytettävyys?

Ensimmäisenä tulisi huomioida, että sovellus ei saa pakottaa käyttäjää ajattelemaan, eli toisin sanoen se ei saa olla liian monimutkainen. Sama periaate pätee myös web-palveluiden ja -sivustojen suunnitteluun, kuten Steve Krug toteaakin oivallisesti kirjassaan “Älä pakota minua ajattelemaan”. Käyttäjälle ei saisi missään tapauksessa tulla oloa, että hän ei löydä sovelluksesta haluamaansa. Myös graafisen suunnittelun nivoutuminen käyttöliittymäsuunnitteluun on tärkeää, sillä käyttäjä tekee päätöksen sovelluksen lataamisesta ja sen käyttämisen jatkamisesta hyvin nopeasti, ja sovelluksen visuaalinen ilme vaikuttaa suuresti päätöksiin. Hyvä kohderyhmä sovelluksen käytettävyyden testaamiseen voisi olla päihtyneet ihmiset, sillä jos sovelluksen käyttö onnistuu heiltä, tai muuten “tilanteessa kuin tilanteessa”, on sen käytettävyys kohdallaan. Hyvä käyttöliittymä onkin tyylikäs, mutta samalla yksinkertainen ja selkeä.

Onko hyvä käytettävyys avain menestykseen?

Käyttöliittymäsuunnittelu on suhteellisen uusi ala, eivätkä ihmiset ole  ymmärtäneet sen merkitystä ja arvoa. Toisaalta maailman vaurain yritys Apple on pitänyt käyttäjäkokemuksen laadukkaana alusta saakka ,joka onkin yksi tärkeä syy Applen tuotteiden menestymiselle, hyvän muotoilun ja tuotteiden laadunvalvonnan ohella.

Teemu Lantta kuvailee Applen toimintaa seuraavasti: “Apple on ottanut käyttäjäkokemuksen äärimmäisen vakavasti ja tulokset puhuvat sen puolesta. Hyvä käyttäjäkokemus lisää ihmisen positiivisia tunteita laitetta, sovellusta tai sivustoa kohtaan, ja tekee hänestä myös uskollisemman brändiä kohtaan. Silloinkin, kun käyttäjällä ei ole mahdollisuutta valita tuotettaan (esimerkiksi työpaikan ohjelmistot) hyvä käyttäjäkokemus vähentää stressiä ja parantaa tehokkuutta.” (Lantta 2017.)

Lähteet

https://brave.fi/blogi/huonon-kayttajakokemuksen-hinta-mitattavissa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä