Järjestelmät törmäyskurssilla

2018-08-29 14:00:00

 

Yrityskaupoissa törmäyskurssille osuu kahden eri yrityksen tietojärjestelmät, toimintatavat sekä yrityskulttuurit. Molempia yrityksiä kohtaa useat muutokset juuri näissä kohdissa jolloin uuden organisaation johtaminen kohti tulevaisuuden tavotteita sekä tehokasta työskentelymallia on haastavaa.

 

Vaikeat päätökset

Yrityskauppojen jälkeen joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä, jotta saadaan kaikki järjestelmät toimimaan sulavasti keskenään. Esimerkiksi otetaanko toisen yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä koko yrityksessä käyttöön, korvataanko kaikki järjestelmät uudella vai keskitetäänkö järjestelmämuutokset pelkästään korkeammalle tasolle.

 

Hallitsevan järjestelmän valinta

Jos järjestelmä valitaan sisäisesti, on hyvä huomioida minkä järjestelmä on tehokkain. Tehokkaammalla järjestelmällä varmistetaan, että se toimii uudessakin organisaatiossa halutulla tavalla ja hyödyt jakautuvat uuden organisaation muihinkin osiin. Valintaa myös auttaa se, että jo olemassa olevaa järjestelmää osaa käyttää osa uuden organisaation henkilöstöstä.  Hyödyt tosin eivät välttämättä siirry sellaisenaan ja organisaation kannattaakin harkita ulkopuolisia digitalisaatio- tai prosessiasiantuntijoita.

 

Toinen vaihtoehto on pitää fuusioitavilla yrityksillä omat toiminnanohjausjärjestelmät. Tällöin voidaan rakentaa tehokas integraatio, jolla varmistetaan sujuva tiedonsiirto eri järjestelmien välille. Tätä varten yritys voi tiedustella palveluntarjoajaltaan mahdollisuuksia rajapintakuvauksiin ja tietoja järjestelmän integraatiopolitiikasta. Tietty riippuen fuusioituvien yritysten toimenkuvasta, ei tiedonsiirto ole välttämätön vaan eri osa-alueet voivat toimia kuten aikasemmin ja muutostarve kohdistuu vain johtamistasolle. Muutoksia tehdessä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon digitalisaation tuomat hyödyt tehokkuuteen.

 

Järjestelmät vaihtoon?

Yritys voi myös korvata taustajärjestelmät uudella toiminnanohjausjärjestelmällä. Kyseessä on kuitenkin aikaa vievä raskas prosessi ja varsinkin organisaation rakenteen muuttuessa vielä haastavampaa. Pahimmillaan liika muutos voi johtaa työntekijöiden muutosvastarintaan. Mikäli organisaation muutosprosessissa pyritään huomioida yksittäisten toimijoiden olosuhteet ja työnkuvat voidaan muutosvastarintaan vaikuttaa paremmin. Muutosprosessia myös hankaloittaa se, että yritykset jättävät huomioimatta fuusioissa tulevien muutospaineiden riskit sekä muutosta lähdetään viemään eteenpäin liian pienillä resursseilla. Muutosta helpottaakseen voidaan palkata ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on jo kokemusta muutoksen prosesseista ja niiden viemisestä loppuun.

 

Lisätehokkuutta mobiilista

Yritykselle tai organisaatiolle voidaan myös rakentaa mobiilikäyttöliittymä tuotannollisen työntekijöiden sekä tietojärjestelmien välille. Parhaimmillaan työntekijöiden ei edes tarvitse tietää miten taustajärjestelmä toimii kun kirjaukset ja kuittaukset voidaan hoitaa esimerkiksi tabletilla tai puhelimella. Mobiilitoimintapa on yksi keino lisätä työntekijän itseohjautuvuutta sekä tehostaa työskentelyä tuomalla vain tarvittava tieto oikean henkilön äärelle.

Ponnisteella tuotannonohjausjärjestelmästä enemmän irti

Ponnisteella saat tuotannonohjausjärjestelmästä enemmän irti.

 

 

Organisaation muuttuessa sisäisesti ei välttämättä tule huomioitua kaikkea. Voitkin varata meiltä ajan ilmaiseen etäpalaveriin, jossa voimme käydä lävitse vaihtoehtoja yrityksellesi. Ota yhteyttä meihin täältä.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä