IoT, teollinen internet, M2M...? Apuva tätä termien määrää!

2016-12-13 15:26:00

“Mitä ihmettä se teollinen internet oikein tarkoittaa, ja entäs se IoT?”, kysyvät asiakkaat meiltä usein. Aiheen ympärillä pyörii jos jonkin näköistä käsitettä ja lyhennettä, joiden merkitykset voivat aiheuttaa välillä päänvaivaa. Siksi kokosimmekin tähän ytimekkäästi, mitä milläkin oikein tarkoitetaan. Valaisevaa taustalukemista tarjoaa myös Etlan raportti Suomalainen teollinen
internet – haasteesta mahdollisuudeksi.

Esineiden ja asioiden internet - IoT eli Internet of Things
 

 • Teollisen internetin taustalla toimiva ajattelumalli
 • Ajatuksena liittää erilaisia laitteita verkkoon ja tehdä niistä paremmin hallittavia
 • Keskittyy erityisesti kuluttajapuolen sovellutuksiin, esimerkkeinä internet-verkkoon kytkettävät kodinkoneet ja etäluettavat mittarit
 • IoT:n avulla pystytään keräämään ja hyödyntämään entistä enemmän tietoa

Teollinen internet - Industrial internet eli IIoT

 • Sisältää älykkäät koneet ja edistyksellisen analytiikan unohtamatta kuitenkaan ihmisiäkään 
 • Keskenään keskustelevat koneet on varustettu sensoreilla ja ohjelmistoilla
 • Näiden välittämä tieto, ns. big data ohjautuu henkilöille, jotka hyödyntävät tietoa esim. valmistusprosessin ja laadun kehittämisessä
 • Teollisesta internetistä puhutaan, kun katse suuntautuu yrityksiin ja erityisesti teollisuuteen
 • Käytetään myös termiä Industrial Internet of Things eli IIoT

Machine to machine eli M2M

 • Tarkoitetaan nimenomaan erilaisten järjestelmien, koneiden, laitteiden ja niihin yhdistettyjen sensorien välistä älykästä kommunikointia.
 • M2M ja IoT sekoitetaan usein keskenään, mutta erona on, että M2M:n kohdalla laitteiden välinen keskustelu ei edellytä välttämättä internet-yhteyttä toisin kuin IoT:ssä
 • M2M toimii IoT:n ja teollisen internetin alakäsitteenä

Kaiken internet - Internet of Everything eli IoE

 • Termin on lanseerannut  IT-yritys Cisco
 • Yhdistää niin esineet, asiat, prosessit, tiedon kuin ihmiset. 
 • Lähellä teollista internetiä, mutta huomioi yritysten lisäksi, miten myös yksilöt ja kokonaiset yhteiskunnat voivat hyötyä uusista, teknologian mukanaan tuomista mahdollisuuksista
 • Toimii siis kattokäsitteenä niin teolliselle internetille kuin esineiden ja asioiden internetille

Älä hämmenny termeistä - rakkaalla lapsella on vain monta nimeä

Loppujen lopuksi kaikki nämä eri nimikkeet vievät yhteiselle digitalisaation polulle, ja kyse on vain saman asian eri kulmista ja vivahteista. Tärkeintä tässä asiassa on prosessien tehostuminen,  joka saavutetaan digitalisaation ja prosessien kehittämisen avulla.

Tämä on hyvä muistaa kaiken tämän käsitetulvan keskellä. Termien oikeaoppista käyttöä tärkeämpää onkin se, miten teollista internetiä voidaan parhaiten hyödyntää tuotannossa. Yksi esimerkki on siirtyä mobiiliin tiedonkeruuseen ja jättää paperipinot historiaan.