Digitalisaatio nyt ja huomenna

2018-04-21 12:34:00

Digitalisaatio on toisille maailmanparantaja ja joillekin taas iso paha mörkö, jota luukutetaan tällä hetkellä joka kanavassa. Kävin viime keskiviikkona 18.4 TAMKin IoT seminaarissa pitämässä esityksen otsikolla “Digitalisaatio nyt ja huomenna” , jonka tavoitteena oli konkretisoida, mitä digitalisaatio pitää sisällään. 

Miksi digitalisaatio raivostuttaa?

Digitalisaatioon liittyy paljon kielteisiä tuntemuksia; se pelottaa, ärsyttää ja raivostuttaa. Yleisöstä nousi ensimmäisenä esiin se, ettei ihmisillä digitalisaatiosta ole tarpeeksi tietoa. Monesti uusia ilmiöitä on haastava ymmärtää, kun saatavilla olevan tiedon ymmärtämiseen vaadittaisiin vähintään insinöörin tutkinto.  

Puutteellinen tieto puolestaan on yksi tyypillinen syy muutosvastarintaan muutoksen johtamisen ohessa. Muutokset tuodaan valitettavasti vielä nykypäivänäkin liian usein organisaatiossa ylhäältä alas. Työntekijöitä ei oteta mukaan omaa työtä koskevien ratkaisujen valintaan, vaikka he sitä todellisuudessa käyttävät. 

Digitalisaation negatiivisiin mielikuviin liittyy myös vahvasti inhimillisyyden katoamisen pelko. Kuljemme jatkuvasti nenä kiinni ruuduista ja elämme digimaailmassa. Lisäksi on herännyt pelko siitä, että robotit tulevat ja vievät työpaikkamme. 

Mitä hyötyjä digitalisaatio tuo tähän päivään?

Tuodakseni hieman konkretiaa tähän digikeskusteluun, avaan digitalisaation nykytilaa kolmesta näkökulmasta teollisuudesta, hoiva-alalta sekä myynnin ja markkinoinnin kentästä.

Tehokkuutta teollisuuteen

Teollisuudessa tehokkuuden tavoittelu ja prosessien järkeistäminen ovat tärkeitä trendejä tänä päivänä. Digitalisaation avulla pystytään helpottamaan työprosesseja esimerkiksi tuomalla oikea tietoa oikeaan aikaan mobiililaitteen avulla. Reaaliaikaisen tiedon keruun ja visualisoinnin avulla pystytään myös lisäämään tuotannon läpinäkyvyyttä, kun kaikki näkevät tuotannon todellisen tilan nykyhetkessä.

Dataa on kerätty jo kauan, mutta nyt digitalisaation myötä sitä pystytään hyödyntämään entistä tehokkaammin. Vahvoja trendejä ovat esimerkiksi dataan perustuva huollon ennakointi sekä työntekijöiden itseohjautuvuuden tukeminen.

Sairaan hoidosta terveyden ylläpitoon

Hoiva-alalla on alettu siirtyä sairaiden hoidosta terveyden ylläpitämiseen. Heltti on hyvä esimerkki siitä, miten digitalisaation ja innovatiivisen ajattelun avulla pystytään muuttamaan hyvinkin perinteinen työterveydenhuolto todella radikaalilla tavalla oikeasti asiakastaan palvelevaksi. Digitalisaation avulla voidaan lisätä myös turvallisuuden tunnetta ja mahdollisuuksia kotihoidon piiriin, kun vanhuksille voidaan tuoda liikuntamahdollisuudet sekä kaukana olevat sukulaiset etäyhteyden välityksellä kotiin.

Myynti ja markkinointi automatisoituu

Toiset väittää, että perinteinen myynti kuolee digitalisaation myötä. Ei se kuole, mutta muuttuu varmasti. Myynnin ja markkinoinnin puolella eletään tällä hetkellä asiakkaan aikakautta, mikä ravistelee perinteisiä myynnin ajattelutapoja. Digitaalinen maailma tarjoaa asiakkaalle entistä enemmän tietoa ja hän kulkee ostoprosessissa todella pitkälle ilman ainuttakaan kontaktia myyjään.

Myyjällä puolestaan on digitalisaation avulla saatavilla entistä enemmän tietoa asiakkaasta. Esimerkiksi markkinoinnin automaatiota tai tulevaisuudessa tekoälyä hyödyntämällä voidaan kerätyn tiedon perusteella asiakas ohjata juuri häntä kiinnostavan sisällön pariin. Myynnin kannalta ei tietenkään saa unohtaa sitä, että meillä on nykyään etäviestinnän tuomat valtavat mahdollisuudet ja on helppo ottaa vaikka videopuhelu maailman toiselle puolelle!

Mitä digitalisaatio tarjoaa tulevaisuudessa?

Digitalisaatio tulee muuttamaan tapoja tehdä töitä. Tällä hetkellä hyödynnetään vasta murto osa digitalisaation potentiaalista ja lisäksi teknologiat kehittyy huimaa vauhtia. Tekoäly tulee olemaan yksi merkittävä tekemisen muuttaja monilla toimialoilla ja sen avulla voidaan säästää ihmisen aikaa. Myös virtuaaliteknologioiden (kuten VR, AR, MR) avulla voidaan esimerkiksi muodostaa visualisointeja uusista tuotteista tai vaikkapa tehtaista. Robotit puolestaan voivat hoitaa ihmisten puolesta vaarallisia ja epäergonomisia töitä, mikä lisää työn teon turvallisuutta ja mukavuutta.

Digitalisaatio tarjoaa uusia tapoja oppia. Tekoälyn avulla voimme jalostaa ja hyödyntää dataa uusilla tavoilla. Kerätyn datan perusteella voidaan tehdä ennusteita ja tekoäly pystyy tekemään päätöksiä tiettyyn malliin pohjautuen. Tekoälyn avulla voimme oppia omista toimintatavoistamme tai tuotannon prosesseista. 

Digitalisaatio tuo meille uusia tapoja kokea asioita. Esimerkiksi virtuaalitodellisuudessa on paljon potentiaalia luoda meille aivan uusia rinnakkaistodellisuuksia olemassa olevan rinnalle ja voi mahdollistaa hullujenkin unelmien kokemisen. Digitalisaatio tuo ihmiset eri puolilta maapalloa lähemmäs toisiaan ja tarjoaa mahdollisuuden kommunikoida entistä rikkaammin.

Jäikö kysyttävää? Kysy kirjoittajalta!

Henna Paakinaho | Liiketoimintajohtaja

p. 040 8349764

henna.paakinaho@collapick.com

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä