Asiakkaan suusta: Profit-Visio Oy

2016-09-14 17:33:00

Profit-Visio on liikeenjohdon konsulttipalveluita tarjoava yritys Joensuussa. Yrityksellä on takana lähes 30 vuoden vankka kokemus alalta. Kantavana voimana toimivat erityisesti yritysstrategiat ja liiketoimintasuunnitelmat, joita on tehty toiminnan alusta saakka.

Profit-Vision toimitusjohtaja ja yrittäjä Teemu Turunen kertoo yhtiön tekevän toisena päätoiminta-alueena myös yrityskauppoja, sukupolvenvaihdosten ja yritysjärjestelyiden asiantuntijapalveluita, jotka muodostavat nykyisin jo noin puolet yhtiön liiketoiminnasta. Asiakkaista valtaosa Pohjois-Karjalassa ja muualla Itä-Suomessa toimivia yrityksiä. Käytännössä yhtiön toiminta-alue määräytyy asiakkaiden markkina-alueiden mukaisesti ja ulottuu tällä hetkellä mm. Keski-Eurooppaan ja Venäjälle.

Kyseessä on perheyritys, sillä Teemu Turusen lisäksi Profit-Visiolla työskentelee hänen isänsä Seppo Turunen, joka perusti yrityksen vuonna 1988. Toiminnassa mukana on myös osakkuusyhtiö Turundot Oy, jossa yrittäjinä toimii Turusen sisaruksia. Se puolestaan tarjoaa musiikkituotantopalveluiden ohella asiantuntijapalveluita luoville aloille.­

Profit-Vision toimialaosaaminen on vahvinta valmistavassa teollisuudessa. Tärkeimpänä asiakasryhmänä ovat teollisuusyritykset niin metalli-, muovi- kuin puuteollisuus.

- Viimeisen 10 vuoden aikana toimintaan on tullut mukaan voimakkaasti sosiaali- ja terveys-puoli, erityisesti yksityisellä ja kolmannella sektorilla, Turunen kertoo.

Ohjelmistoräätälöinnillä tehoa prosesseihin

Profit-Vision ja Collapickin yhteistyö alkoi, kun talouspuolella tuli tarve tehostaa kirjanpidon taloustiedon esikäsittely-vaihetta. Profit-Visio käy konsultaation taustatyönä läpi tiedot tilinpäätöksistä, kirjanpidosta ja valmistelee ne kehittämäänsä analyysimalliin. Tärkeänä tavoitteena oli mahdollistaa tietojen tuonti automatisoidusti Profit-Vision analyysimalliin riippumatta siitä, mikä taloushallinnon järjestelmä asiakkaalla on käytössä. Tähän ongelmaan ei löytynyt valmista ratkaisua markkinoilta.

Järjestelmän esiselvitysvaihe kesti vuoden. Sinä aikana pohdittiin prioriteetteja ja digitaalisaation mahdollisuuden hyödyntämistä yrityksen muissa palveluprosesseissa. Pitkän määrittelyvaiheen tuloksena syntyi selkeä malli, jolla lähteä liikkeelle varsinaiseen järjestelmätoteutukseen. Ohjelmisto räätälöitiin alusta asti Profit-Vision vaatimusten mukaisesti vastaamaan tarpeita.

- Ohjelmisto osaa hyödyntää meidän tekemää pohjatyötä ryhmittelyssä, joka tehostaa työskentelyä todella paljon vanhaan malliin verrattuna, jossa käsin naputeltiin tiedot järjestelmään, Turunen kertoo.

- Palvelun kannalta järjestelmän keskeinen hyöty on, että myös uusien asiakkaiden kanssa päästään nyt nopeasti ja tarkalla pohjatiedolla käsiksi lisäarvoa tuottavaan analysointivaiheeseen.

Tiiviillä yhteistyöllä vahvoja tuloksia

Haasteilta ohjelmistokehityksessä ei voi välttyä, kun kehitetään ohjelmaa jota ei missään muualla ole. Turunen kertoo tekniikan tuoneen omat rajoitteensa, mutta toisaalta myös mahdollisuudet, joita ei etukäteen osannut kuvitella.

- Prosessin aikana jouduttiin muuttamaan suuntaa muutamaan otteeseen, mutta koska yhteydenpito oli tiivistä ei ehditty mennä kauhean pitkään väärään suuntaan kunnes tehtiin korjausliike, kuvailee Turunen.

Nyt järjestelmä on virallisesti otettu tuotantokäyttöön ja sitä hyödynnetään jatkuvasti päivittäisessä työssä. Se palvelee Profit-Visiota alkuperäisten tarpeiden mukaan. Uusia kehityskohteita ja ideoita Turuselle tulee jatkuvasti mieleen, josta syystä sovelluksen ei voi sanoa olevan täysin valmis ehkä koskaan.

- Jatkokehityksen suhteen tulee varmaan yhteistyö jatkumaan tämän järjestelmän puitteissa vielä lähitulevaisuudessa, Turunen arvelee.