Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Collapick Company Oy
Länsikatu 15
80100 Joensuu
gdpr@collapick.com
2415093-5

2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petteri Torssonen
Collapick Company Oy
Länsikatu 15
80100 Joensuu
petteri.torssonen@collapick.com

3 Rekisterin nimi

Yhteydenottorekisteri

4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn. Tietoja käsitellään asiakkaan suostumukseen perustuen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallennetaan asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta sekä IP-osoite. Tiedot säilytetään maksimissaan 2 vuotta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkailta verkkosivujen kautta lähetetyiltä lomakkeilta. Lisäksi tietoa kerätään Google Analytics- ja HubSpot -palveluiden kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja käsittelevät palvelimet sijaitsevat sijaitsevat yrityksen ulkopuolella. 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja hyviä käytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyyn käytettävien palvelinten fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä koskevat henkilötiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Yhteydenotot tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa yhteydenottoihin 30 päivän kuluessa yhteydenoton vastaanotosta tai henkilöllisyyden todentamisesta mikäli tätä on pyydetty.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevien henkilötietojen poistamista (“oikeus tulla unohdetuksi”) tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa yhteydenottoihin 30 päivän kuluessa yhteydenoton vastaanotosta tai henkilöllisyyden todentamisesta mikäli tätä on pyydetty.