T&D osa 6: Työn tuottavuus

2019-08-08 12:10:00

Työn tuottavuus ja talouskasvu

Teknologia on tehnyt ihmisen tekemästä työstä tuottavampaa, joten jos haluamme nykyisenkaltaisen talouskasvun jatkuvan, tuotannon ja kysynnän tulisi kasvaa jopa kolminkertaisesti vuoteen 2060 mennessä.

Talouskasvu tulee tuskin tapahtumaan kysynnän kasvulla, sillä maapallon kantokyky ei tulisi sitä kestämään. Ihmiset alkavat olla tietoisempia kulutuksen vaikutuksista, mikä näkyy muun muassa muuttuneissa kulutuskäyttäytymisen.

Tuottavuuden kasvu ja kysynnän lasku tarkoittaa siis sitä, että tehtävän työn määrä vähenee. Ihannetilanteessa se vähenisi tasaisesti kaikilla, mutta työ saattaakin keskittyä vain osalle väestöstä.

 

Työaika ei korreloi työn tuottavuutta

Työhön käytetyn ajan ja työn tuottavuuden yhteyttä on tutkinut saksalainen IAT-tutkimuslaitos. Se päätyi tulokseen, että työnteko on tehokkaampaa niissä EU-maissa, joissa tehdään lyhyempää työpäivää.

Esimerkiksi Ranskassa tehdään keskimääräisesti viisi tuntia lyhyempää työviikkoa kuin Iso-Britanniassa, ja silti Ranskan tuottavuus on 18 % EU:n keskiarvoa parempi ja Britannia jää tuottavuudessa noin 15 % alle EU:n keskiarvon. Työntekoon käytetty aika ei siis korreloi työnteon tuottavuutta.

 

Hypertuottavuus

Hypertuottavuus tarkoittaa sitä, että pieni osa asiantuntijoista tuottaa suurimman osan työn arvosta (Noin 5% ihmisistä tuottaa 60% kaikesta työn arvosta). Esimerkiksi Netscapen perustaja Marc Andreessen on arvioinut, että tulevaisuudessa tuottavuusero hypertuottavien ja ns. tavallisten työntekijöiden välillä kasvaa. Hypertuottavilla myös palkkiot ovat suuremmat, joten tämä tulee näkymään työmarkkinoiden polarisaatiossa.

Hypertuottavuus on tähän asti ollut näkyvissä etenkin ohjelmistoalalla, mutta tästä saattaa tulla trendi myös muilla aloilla. Tulevaisuudessa koulutusjärjestelmässä saatetaan etsiä hypertuottavia yksilöitä, joita koulutetaan eri koulutusjärjestelmällä, kun taas ns. tavallisia ihmisiä koulutetaan kustannustehokkaammin omalla koulutusjärjestelmällä.

 

Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitkä näistä tulevaisuuden teorioista toteutuu ja mitkä jää vain tulevaisuuden maalailuksi.

 

Lähteet:

Demos Helsinki, Skenaarioita työn tulevaisuudesta

MTV uutiset

Harward Business Rewiew

 

Tämä on kuudes osa kymmenen blogitekstin sarjaa, jonka aiheena on työ ja digitalisaatio eli T&D

Jäikö kysyttävää? Kysy kirjoittajalta!

Petteri Torssonen  /  Toimitusjohtaja
p. +358 50 347 5122  /  petteri.torssonen@collapick.com