T&D osa 4: Organisaatiokulttuurin uudet kuviot

2019-07-25 15:27:00

Tulevaisuutta on hyvä miettiä aika ajoin, jotta voimme ja osaamme varautua tuleviin muutoksiin. Tässä postauksessa teen katsauksen millaisia muutoksia organisaatiokulttuuriin on luvassa lähitulevaisuudessa.

Työn muuttuessa myös työorganisaatiot ja johtamiskulttuuri muuttuvat. Jo 1900-luvun puolen välin jälkeen Frederick Herzberg kehitti työmotivaatio- ja työtyytyväisyysteorian, jonka mukaan työn mielekkyys kasvaa, jos työntekijällä on vastuun, kehittymisen, saavutusten ja tunnustusten kokemuksia. Silti hierarkkiselle organisaatiolle tyypillinen johtaminen on ollut tavallista teollistumisen alkuajoista lähtien.

 

Johtajuuden muutos

Hierarkkinen, ylhäältä alaspäin johtaminen muuttuu autonomiseksi, jossa valtaa ja vastuuta siirtyy johtajilta työntekijöille. Johtajien rooli tulevaisuudessa on edistää ja tukea työntekijöiden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Johtamisen muuttuessa palvelevaksi johtamiseksi työntekijöiden kuunteleminen, voimaannuttaminen ja kunnioittaminen ovat ydinasioita. Palveleva johtaminen ei ole tuulesta temmattu tapa, jolla pyritään miellyttämään työntekijöitä, vaan se tutkitusti parantaa tiimien innovatiivisuutta sekä tuottavuutta.

Esimiesten roolin muuttumisen lisäksi myös niiden määrä tulee arvioiden mukaan vähenemään puolella parissa vuosikymmenessä. Vähenemisen aiheuttaa osaltaan robotiikka, jolla pystytään korvaamaan osa hallinnollisista esimiestöistä, kuten työaikojen suunnittelun. Esimiehiä vähentää myös itseohjautuvuuden yleistyminen: työntekijät ja tiimit voivat itse päättää tavoitteistaan, työn jakamisesta ja työajoista.

 

Työelämän uudet arvot

Robotiikka voittaa ihmisen nopeudessa ja tarkkuudessa. Empatiakyvyssä, luovuudessa, intuitiossa ja uteliaisuudessa ei teknologia meitä kuitenkaan päihitä. Ne ovat taitoja, joita arvostetaan tulevaisuuden työelämässä. Luotettavuudesta tulee myös arvokasta valuuttaa tulevaisuudessa, sillä työ tulee löytymään tulevaisuudessa yhä useammin erilaisten verkostojen kautta.

 

Lähteet:

Työterveyslaitos, Työpiste -verkkolehti

Demos Helsinki: Työ 2040 Skenaarioita työn tulevaisuudesta

 

Tämä on neljäs osa kymmenen blogitekstin sarjaa, jonka aiheena on työ ja digitalisaatio eli T&D

Jäikö kysyttävää? Kysy kirjoittajalta!

Henna Paakinaho  /  Liiketoimintajohtaja
p. 040 8349764  /  henna.paakinaho@collapick.com