Miksi hyödyntää sensoreita tuotantokäytössä?

2019-02-08 11:23:00

Antureita löytyy melkeinpä jokaisesta elektronisesta laitteesta. Vempain, millä tätäkin tekstiä luet sisältää luultavasti enemmän niitä kuin olet ajatellutkaan. Esimerkiksi puhelimesta löytyy sensoreita, jotka mittaavat valaistusvoimakkuutta, puhelimen asentoa sekä eri piirien lämpötiloja.

Tunnistimien parametrien perusteella puhelimesi tekee päätöksiä miten ohjata eri asetuksia. Jos huoneessa on liian valoisaa, niin se lisää näytön kirkkautta. Jos puhelin käy liian kuumana, niin se vähentää suorittimen tehoa, Ja jos katsot videota ja käännät puhelimen vaaka-asentoon, niin videot/tekstit kääntyvät samalla.

Periaate on myös tuotannossa sama. Erilaisilla antureilla voit mitata eri prosessien arvoja ja tehdä päätöksiä niiden mukaan. Voit myös optimoida tuotannon tehokkuutta ja hyödyntää sensorien arvoja uusien tuotantolinjojen pystyttämisessä

 

Tuotannon seuranta

Voit latoa tehtaan täyteen erilaisia sensoreita, mutta niistä ei ole mitään hyötyä, jos et ole luonut niiden käytölle mallia. Vikamallin avulla voit määrittää raja-arvot, milloin mikäkin sensori hälyttää ja mitä toimenpiteitä silloin pitäisi tehdä, jotta prosessi saataisiin palautettua normaaliin tilaan.

Esimerkiksi muoviosien valmistajalla voi olla laitteissa anturit, joilla seurataan kaikkia tuotantoprosessin vaiheita. Jos sulatetun muovin lämpötila saavuttaa hälytysraja-arvon, voidaan siihen reagoimalla muuttamalla lämpötilaa. Tarkemmalla seurannalla vältetään siis ylimääräisten kustannusten syntyminen.

 

Optimointi

Valmistusprosessien optimoinnilla tarkoitetaan koko tuotantosyklin tai tietyn osan analysointia. Tunnistamalla keskeiset vaikuttavat parametrit ja virittämällä niitä voidaan lisätä tuottavuutta, vakauttaa tuotantoprosessia ja parantaa laatua.

Yksinkertaisena esimerkkinä voi toimia maalaamo. Maalaamossa voidaan antureilla seurata ilman kosteuden sekä lämpötilojen vaikutusta maalin kuivumisaikaan sekä laatuun. Näin eri anturitiedon avulla voidaan optimoida kuivumisprosessia.

 

Tuotteiden suunnitteleminen

Antureiden tuloksia analysoimalla voidaan valmistaa parempia tuotteita, joissa on huomioitu aikaisempien tuotteiden epäkohdat.

Esimerkiksi autonvalmistajat voivat seurata antureiden avulla miten heidän autoilla ajetaan. Jo prototyyppiautojen sensoritiedolla voidaan tehdä muutoksia lopulliseen tuotteeseen ja nykyään tietoa saadaan kerättyä myös kuluttajien autoista. Sensoridatalla valmistajat voivat päätellä ovatko he tehneet hyviä päätöksiä suunnittelussa ja mihin kohtiin pitäisi seuraavassa mallissa kiinnittää huomiota.

 

Onko mielessä sensoreiden lisääminen tuotantoon tai muuten haluat lisätietoa antureiden hyödyntämisestä? Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää! 

Jäikö kysyttävää? Kysy kirjoittajalta!

Juha Ahokas| Projektiasiantuntija

+358 40 563 7891 

juha.ahokas@collapick.com