Ihmiset toimivat muutoksen veturina

2019-05-16 12:06:00

Muutosjohtaminen on aihe, joka ei vanhene koskaan. Yrityksissä eletään jatkuvasti erilaisten muutosten äärellä ja kipuillaan muutosvastarinnan kanssa. Johto tietää muutoksista yleensä ennen henkilöstöä. Lisäksi johto hahmottaa muutoksen eri tavalla kuin henkilöstö. Siinä vaiheessa, kun muutoksesta viimein viestitään henkilöstölle, on se johdolle arkipäiväistä. Silloin johto saattaa unohtaa sen, kuinka tärkeää heidän olisi olla henkilöstön tukena.

Muutosviestinnässä on avainasemassa se, että henkilöstölle viestitään mm. seuraavista asioista:

  • Mitä ollaan tekemässä?
  • Miksi muutosta ollaan tekemässä?
  • Mitä muutoksella halutaan saavuttaa?
  • Miten muutos vaikuttaa henkilön arkeen?

 

Sitouta henkilöstö muutokseen

 

Johdon pitäisi muistaa sitouttaa ja osallistaa henkilöstö mukaan muutokseen. Lähtökohtaisesti ihminen suhtautuu muutokseen paremmin, kun pääsee itse vaikuttamaan siihen. Yksi suuri haaste yritysmaailman muutosjohtamisesta liittyykin edelleen siihen, että muutos tuodaan henkilöstölle johdon sanelemana. Kun esimerkiksi uuden järjestelmän käyttöönotto tulee käskyn tuloksena, ei sitä saada käyttöön kovin nopeasti tai välttämättä ollenkaan. 

Kun ihminen pääsee itse kertomaan mielipiteitään ja näkemyksiään muutokseen liittyen, hän sitoutuu siihen paremmin. Ihmisellä on tarve päästä vaikuttamaan asioihin. Lisäksi hän kokee asiat kokee asiat omakseen, kun pääsee kertomaan oman mielipiteensä, vaikkei hänen ajatuksensa olisikaan se, joka valitaan toteutettavaksi. Tärkeintä on saada tulla kuulluksi.

Lisäksi jos ollaan kehittämässä yrityksen prosesseja, henkilöstö tuntee oman työnsä paremmin kuin johto. Johto ymmärtää yrityksen toimintaa isona kokonaisuutena, kun henkilöstö taas on asiantuntijoita omissa tehtävissään. Henkilöstö ymmärtää parhaiten sen, miten hänen työtehtävänsä on järkevin tehdä ja hänellä on varmasti paljon hyviä ideoita asioiden kehittämiseksi, jotka kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

 

Valitse oikeat henkilöt vetämään muutosta

 

Sinunkin tiimistä löytyy varmasti erilaisia ihmisiä - toiset pelkäävät kaikkea uutta ja toiset taas suhtautuvat valtavalla innolla uusiin asioihin. Kummasta ryhmästä valitsisit henkilöt vetämään yrityksesi muutosta? Jälkimmäisestä tietenkin! 

Muutos saadaan aikaan parhaiten, kun muutosta ovat vetämässä sellaiset ihmiset, jotka suhtautuvat siihen positiivisesti. Puhutaan early adoptereista eli aikaisista omaksujista, jotka ovat etunenässä ottamassa uusia asioita käyttöön. Toiset ihmiset ovat ennemmin tarkkailijoita, jotka haluavat ensin seurata tilannetta sivusta. Kun tarkkailijat näkevät aikaisten omaksujien ottaneen käyttöön uudet mallit ja nähneet niiden toimivan. Positiivinen suhtautuminen alkaa askel kerrallaan tarttua myös kyseenalaistajiin.